logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Spotkanie z Ministrem Zdrowia w sprawie SOO

Kolejne spotkanie zespołu ds opracowania nowych standardów Opieki Okołoporodowej odbyło się 6 czerwca. Zgłosiłyśmy nasze uwagi, m.in. dotyczące włączenia specjalistów ds. laktacji do systemu opieki, wdrożenia narzędzia diagnostycznego Protokół Umiejetności Ssania Piersi oraz procedury podcięcia wędzidełka języka. Przypomnieliśmy Ministrowi Zdrowia, że od dwóch lat czekamy na skierowanie procedury specjalistycznej i podstawowej porady laktacyjnej do AOTM, a rok temu podczas zjazdu nam to obiecał. Niestety nic się nadal nie dzieje w tej sprawie, choć nie tracimy nadziei. Uczestnicy ZJAZDU CNOL skierowali do Ministra Zdrowia LIST. Odpowiedzi NIE MA.

Powodem zaproszenia było poruszenie wśród tych organizacji, pacjentek i pracowników ochrony zdrowia wywołane informacją o przyjętych przez Sejm zmianach w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 roku. Art. 22 ust.5 tej ustawy dotychczas brzmiał następująco: "Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakość świadczeń zdrowotnych”, a obecnie zastąpiono zapis „standardy postępowania medycznego” „standardami organizacyjnymi opieki zdrowotnej”. Z tego można wnioskować, że obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej, przestanie obowiązywać i zastąpią je standardy organizacyjne i rekomendacje dotyczące postępowania medycznego w ciąży, porodzie i połogu, co spowoduje regres wobec obecnej, wciąż niedoskonałej, praktyki opieki okołoporodowej. Oliwy do ognia dolała wieść o nagłym odwołaniu zaplanowanej na 7 grudnia debaty w Sejmie na temat skoordynowanego systemu opieki nad kobietą w ciąży. Wrze na portalach społecznościowych. Fundacja Rodzić po Ludzku zebrała prawie 75 tys. podpisów pod petycją do Premier Beaty Szydło sprzeciwiającą się tym zmianom.


Podczas spotkania Minister Radziwiłł zapewniał kilkukrotnie, że zarówno ze względów osobistych jak i przyjętej przez Ministerstwo polityki, nie ma intencji by obniżać wymagania, co do standardów opieki okołoporodowej, a wręcz odwrotnie. Zmiany mają wynikać, z prac nad wprowadzeniem nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej oraz zmian strukturalnych i sposobu finansowania.  Ministerstwo chce wycofać się również z możliwości (notabene sporadycznie wykorzystywanej) wprowadzania standardów medycznych na drodze rozporządzenia i zastąpić to obwieszczaniem standardów wypracowanych przez towarzystwa naukowe i zatwierdzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, obecni na spotkaniu, wyrazili szereg wątpliwości i postulatów.

W wyniku pierwszych doniesień, wiele środowisk medycznych odetchnęło z ulgą, że Ministerstwo wycofuje się z przyjętych standardów i nie trzeba już się starać, żeby im sprostać natomiast środowisko kobiet w wieku prokreacyjnym i ich rodzin poczuło się zagrożonych w wywalczonych, przez lata, prawach.

Wbrew twierdzeniom Ministra, trudno zachować wszystkie zapisy rozporządzenia i zmienić mu tylko tytuł ze „standardu postępowania medycznegona „standard organizacyjny” w „opiece okołoporodowejgdyż wiele zapisów w obowiązujących jeszcze przepisach, dotyczy postępowania medycznego w przypadku fizjologii, pozostawiając przy tym swobodę lekarza w podejmowaniu decyzji w wypadku wystąpienia powikłań. Podkreślano, że mimo rangi przepisów, standard jest w wielu miejscach nieprzestrzegany, co wykazał chociażby raport NIK-u na ten temat. Jest ogromna obawa, że gdy rekomendacje zastąpią rozporządzenie, sprawy będą wyglądała jeszcze gorzej. Jako przyczyny takiej sytuacji wskazywano przede wszystkim brak monitorowania, kontroli i egzekwowania istniejącego prawa, ale również poważne niedostatki w edukacji przed i podyplomowej personelu medycznego i braki kadrowe w szpitalach położniczych.

Padły propozycje:

  • Utrzymanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, jako dokumentu, który implementuje 10 Kroków do i inne zalecenia WHO oraz innych światowych grup eksperckich do prawa krajowego i stawia Polskę w czołówce krajów dbających o dobro matek i dzieci.
  • Modyfikowanie i rozszerzanie standardów zgodnie z najnowszą wiedzą i z udziałem zainteresowanych środowisk.
  • Przeprowadzenia  przez Ministerstwo Zdrowia kontroli realizacji SOO, jako obowiązujących przepisów i wyciągania konsekwencji w przypadku ich łamania, co poza mobilizacją do doskonalenia pracy, pomogłoby uciąć spekulacje co do zamiarów MZ w sprawie likwidacji standardów.
  • Dążenie do zwiększenia liczby porodów domowych, co mogłoby przekonać środowisko medyczne o bezpieczeństwie takich praktyk, a kobietom zapewnić prawo do decydowania o sobie i zdrowiu własnym i dziecka.
  • Sprzyjanie powstawaniu na terenie szpitali miejsc porodu naturalnego (przyszpitalnych Domów Narodzin).
  • Włączenie do SOO  utworzonych w 2014 roku rekomendacji Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego.

Poruszono równieżÂ  kwestie gwarancji niezależności zawodu położnej i przygotowanego przez NFZ  Programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej, który budzi wiele niepokoju i krytycznych uwag, ale dyskusja nie była kontynuowana ze względu na określony temat spotkania, w którym te zagadnienia, wg Ministra się nie mieszczą. Na koniec padły zapewnienia o tym, że projektowane zmiany mają na celu podwyższenie jakości opieki i zaproszenie organizacji pozarządowych do współpracy w procesie aktualizacji Standardów. Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk medycznych wyrazili gotowość do współpracy od zaraz, bo czasu jest raptem 2 lata.Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Wrzesień 2017 > »
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.