logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Pi艣miennictwo

Piszesz prac臋 magistersk膮, doktorsk膮, habilitacyjn膮 lub przygotowujesz publikacj臋 do poczytnego pisma medycznego i potrzebujesz pozycji pi艣miennictwa laktacyjnego - ta strona jest dla Ciebie.

Przez lata naszej naukowej dzia艂alno艣ci zgromadzi艂y艣my okaza艂膮 baz臋 pi艣miennictwa polskiego i zagranicznego w dziedzinie laktacji. Teraz chcemy pom贸c Tobie. Po prostu skorzystaj. A jak napiszesz ju偶 swoj膮 prac臋 lub podczas naukowych poszukiwa艅 trafisz na warto艣ciowe doniesienie - wy艣lij do nas streszczenie, link, uzupe艂nimy nasz膮 baz臋. Nauka o laktacji istnieje! To dziedzina, w kt贸rej tak samo jak w innych ga艂臋ziach medycyny bada si臋 i publikuje ca艂kiem sporo. Cz臋艣膰 publikacji znajdziesz w dziale PUBLIKACJE. Streszczenia najnowszych prac publikujemy w newsletter - zajrzyj.

MONOGRAFIE DLA PROFESJONALIST脫W

 1. Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Wydanie II poprawione. 2017
 2. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A [red]. Certyfikowany doradca laktacyjny. Podr臋cznik dla uczestnika kursu: Problemy w laktacji. Warszawa, CNoL 2010.
 3. Lawrence RA, Lawrence RM, ed. Breastfeeding. A guide for the medical profession. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Mosby; 2005.
 4. Walker M, ed. Core Curriculum for Lactation Consultant Practice. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers; Sudbury Massachusetts 2002.
 5. Hale TW, Hartman PE, ed. Textbook of Human Lactation. Hale Publishing; Amarillo, Texas 2007.
 6. Mohrbacher N, Stock J, ed. The Breastfeeding Answer Book. Schaumburg, Illinois: LLLL; 2002.
 7. Riordan J. Auerbach KG. Breastfeeding and Human Lactation. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury Massachusetts 1997.
 8. Skutecznie o laktacji i karmieniu piersi膮. Red. Sztyber B, Dmoch-Gajzlerska E. WUM 2015
 9. Walker M. Breastfeeding Management for the Clinician using the evidence. 3rd edition. Jones and Burtlett Learning. Burlington, Massachusetts 2014.

WSKA殴NIKI KARMIENIA PIERSI膭 w POLSCE

 1. Cattaneo A, Fallon M, Kewitz G, Mikiel-Kostyra K, Robertson A. Infant and young child feeding: standard recommendations for the European Union. Luxemburg: European Commission, Directoriate Public Health and Risk Assessment; 2006.
 2. Cattaneo A, Burmaz T, Arendt M, et al. Protection, promotion and support of breast-feeding in Europe: progress from 2002-2007. Public Health Nutr 2009; 13(6):751-759.
 3. Mikiel-Kostyra K, Mielniczuk H, Wojdan-Godek E, Borkowski W, Bo艂truszko I. 呕ywienie niemowl膮t w Polsce w 1997 roku. Pediatria Pol 1999,74, 465-471.
 4. Mikiel-Kostyra K, Mielniczuk H. Karmienie piersi膮 niemowl膮t i dzieci do lat dw贸ch. Pediatria Pol 1996;71(12):1155-1158.
 5. Zag贸recka E, Motkowski R, Stolarczyk A, Socha P, Piotrowska-Jastrz臋bska J, Socha J. Karmienie naturalne w 偶ywieniu niemowl膮t z wybranych miast Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatria Pol 2007;82(7):538-549.
 6. Kamianowska M, Szczepa艅ski M, B艂a偶ewicz B, 艁uckiewicz K. Analiza karmienia niemowl膮t w pierwszym roku 偶ycia z uwzgl臋dnieniem karmienia naturalnego. Post臋py Neonatol 2006;2(10):87-92.
 7. Mikiel-Kostyra K. Ewaluacja w programie upowszechniania karmienia piersi膮. Med Wiek Rozw 2000; IV Suppl 1-4:99-109
 8. Mikiel-Kostyra, K. Wzorzec wojew贸dzkiej strategii ochrony, wspierania i propagowania karmienia piersi膮, 2006. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka
 9. Wili艅ska M, Zejda J, Bro偶ek G, Musialik-艢wietli艅ska E, 艢wietli艅ski J. Realizacja procedur sprzyjaj膮cych karmieniu piersi膮 w szpitalach w Polsce - wyniki badania ankietowego 2008/2009. Standardy Med Pediatr 2009;6(7):1056- -1064.
 10. Wo艣 H, Gaw臋da A. Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu G贸rnego 艢l膮ska. Nowa Pediatria 2007;3: 54-59.
 11. Bernatowicz-艁ojko U,Weso艂owska A. udzia艂 pokarmu kobiecego w 偶ywieniu dzieci do drugiego roku 偶ycia w Polsce na przyk艂adzie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego. Standardy Medyczne 2012; 2.
 12. Pietkiewicz A. Czynniki warunkuj膮ce przebieg karmienia piersi膮 w艣r贸d mieszkanek Miasta Gda艅ska w 2011r., niepublikowany raport z badania przeprowadzonego w Gda艅sku w 2011 roku w ramach Programu Zdrowotnego 鈥濳armienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wp艂yw贸w 艣rodowiska鈥.
 13. Anna Szczygie艂, Barbara Kr贸lak-Olejnik, Dorota Paluszy艅ska.: Czynniki ryzyka przedwczesnego zako艅czenia karmienia naturalnego - wst臋pne wyniki polskich bada艅 wieloo艣rodkowych. Post.Neonatol. 2015 Vol.21 nr 2; s.13-17
 14. Fajdek Joanna. OCENA PRZEBIEGU KARMIENIA PIERSI膭 W POPULACJI DZIECI 3 LETNICH NA TERENIE MIASTA 呕ORY. Praca magisterska, 艢l膮ski Uniwersytet Medyczny, 2013

NAJWA呕NIEJSZE DOKUMENTY i STANOWISKA W SPRAWIE KARMIENIA PIERSI膭

 1. Resolutions WHA 27.43 Geneva: WHO Official Records No.217; 1974.
 2. WHA 33.32. Statement and Recommendations of Joint WHA/UNICEF Meeting on Infant and Young Child Feeding. 9-12 October 1979. Geneva: WHA;1979.
 3. WHA 34.22. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva: WHO; 1981.
 4. ONZ. Konwencja o Prawach Dziecka. Warszawa: Polski Komitet UNICEF;1992.
 5. UNICEF, WHO. Protecting, Promoting and Supporting Breast-feeding: The special role of Maternity Services. A Joint WHO/UNICEF Statement. Geneva: WHO/UNICEF;1989.
 6. Deklaracja Innocenti - o ochronie, propagowaniu i wspieraniu karmienia piersi膮. Warszawa: Federacja Konsument贸w;1998.
 7. Mikiel 鈥 Kostyra K. Program promocji karmienia piersi膮 w Polsce. Warszawa: Polski Komitet UNICEF; 1992.
 8. WHO, UNICEF. The Global Criteria for BFHI. [In:] BFHI Section 1: Background and implementation. Baby-friendly Hospital Initiative: Revised, updated and expanded for integrated care. Geneva: WHO/UNICEF; 2009.
 9. Mikiel - Kostyra K, red. Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersi膮 w Europie: wzorzec dzia艂ania. Komisja Europejska, Dyrektoriat Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka. Wer. pol. Warszawa:IMID;2004.
 10. Cattaneo A, Fallon M, Kewitz G, Mikiel-Kostyra K, Robertson A. Infant and young child feeding: standard recommendations for the European Union. Luxemburg: European Commission, Directoriate Public Health and Risk Assessment; 2006
 11. Mikiel-Kostyra K, red. 呕ywienie niemowl膮t i ma艂ych dzieci: standardy post臋powania dla Unii Europejskiej. Wer. pol. Warszawa: IMID; 2008
 12. Cattaneo A, Burmaz T, Arendt M, et al. Protection, promotion and support of breast-feeding in Europe: progress from 2002-2007. Public Health Nutr 2009; 13(6):751-759.
 13. WHO. Global Strategy for infant and young child feeding. Annex 2. [W:] Infant and young child nutrition. Geneva: 55 WHA, Report by the Secretariat; 2002. Po polsku
 14. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA et al. AAP, Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115;496-506
 15. Eidelman AL, Schanler RJ et al. AAP, Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012 Mar;129(3):e827-41. Epub 2012 Feb 27. Po polsku
 16. Agostoni C, Braegger C, Desci T et al. Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:112-125. Po polsku
 17. Agostoni C, Decsi T, Fawtrell M et al.: Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46:99-110.
 18. Ksi膮偶yk J, Rudzka-Ka艅toch Z, Weker H. Zalecenia dotycz膮ce modelu 偶ywienia niemowl膮t karmionych piersi膮. Standardy Med 2001;7/8,21/22: 3
 19. Dobrza艅ska A, Czerwionka-Szaflarska M, Kunachowicz H i wsp. Zalecenia dotycz膮ce 偶ywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku 偶ycia opracowane przez zesp贸艂 ekspert贸w powo艂any przez konsultanta krajowego ds. pediatrii. Standardy Med. 2007;4:197-198, 200, 202.
 20. Dziechciarz P, Gieruszczak-Bia艂ek D, Horvath A, Szajewska H. Proponowany schemat 偶ywienia niemowl膮t w 1. roku 偶ycia. [W:] Chybicka A, Dobrza艅ska A, Szczapa J, Wysocki J, red. Pierwsze dwa lata 偶ycia dziecka. Przewodnik dla rodzic贸w. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2010: str. 144.
 21. Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie pocz膮tkowego 偶ywienia niemowl膮t i preparat贸w do dalszego 偶ywienia.
 22. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 wrze艣nia 2010 w sprawie standard贸w post臋powania oraz procedur medycznych przy udzielaniu 艣wiadcze艅 zdrowotnych z zakresu opieki oko艂oporodowej sprawowanej nad kobiet膮 w okresie fizjologicznej ci膮偶y, fizjologicznego porodu, po艂ogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 187, poz. 1259). Nowelizacja z dn. 20 wrze艣nia 2012 roku (Dz.U.12.1100 z dn. 4.10. 2012).
 23. Rozporz膮dzenie Ministra zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownik贸w na poszczeg贸lnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nieb臋d膮cych przedsi臋biorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)
 24. Centers for Disease Control and Prevention. Department of Health and Human Services, Public Health Service. U.S. Healthy People 2010.
 25. URL
 26. Centers for Disease Control and Prevention. Department of Health and Human Services, Public Health Service. U.S. Healthy People 2020. URL
 27. Szajewska H, Borszewska-Kornacka MK, Gajewska D, Weker H, Socha P, Helwich E, Horvath A, Chybicka A, Ksi膮偶yk J, Rybak A, Czerwionka-Szaflarska M, Mojska H, Stolarczyk A, Dobrza艅ska A. Zasady 偶ywienia zdrowych niemowl膮t. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i 呕ywienia Dzieci. Standardy Med. Pediatria 2014 (3):321-338
 1. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domello M, Embleton N i wsp. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. JPGN 2017;64: 119鈥132
 1. Szajewska H, Horvath A, Rybak A, Socha P. Karmienie piersi膮 鈥 stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i 呕ywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016 (13):9-24
 2. ROZPORZ膭DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 609/2013
  z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 偶ywno艣ci przeznaczonej dla niemowl膮t i ma艂ych dzieci oraz 偶ywno艣ci specjalnego przeznaczenia medycznego i 艣rodk贸w spo偶ywczych zast臋puj膮cych ca艂odzienn膮 diet臋, do kontroli masy cia艂a oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009. Niniejsze rozporz膮dzenie obowi膮zuje od dnia 20 lipca 2016.
 3. Karmienie piersi膮 w Polsce. Raport 2015. Centrum Nauki o Laktacji. http://femaltiker.pl/wp-content/uploads/2015/05/Raport_Karmienie_Piersia_w_Polsce_20151.pdf


POSTAWY PERSONELU I 艢RODOWISKO

 1. 呕ukowska-Rubik M., Nehring-Gugulska M.: Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmi膮cej i jej dziecka? Raport z badania Centrum Nauki o Laktacji. Wizyty u lekarza pediatry, pobyt w szpitalu z chorym dzieckiem, miejsce pracy.Cz臋艣膰 1. 2016. http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Polska_krajem_przyjaznym_matce.pdf
 1. 呕ukowska-Rubik M., Nehring-Gugulska M.: Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmi膮cej i jej dziecka? Wizyty po艂o偶nej 艣rodowiskowej i u lekarza ginekologa po艂o偶nika. Raport z badania Centrum Nauki o Laktacji. Cz臋艣膰 2. 2017. http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/raport_2017.pdf
 2. 呕ukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M, Dmoch-Gajzlerska E. Konsultanci laktacyjni w systemie opieki zdrowotnej. Po艂o偶na nauka i praktyka 聽2017; 2 (38):15-21.


UMIEJ臉TNO艢膯 SSANIA i TECHNIKA KARMIENIA

1. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Protok贸艂 umiej臋tno艣ci ssania piersi. Post臋py neonatologii. 1(20) 2014:53-67


ZASADY 呕YWIENIA DZIECI

呕ukowska-Rubik M, Dmoch-Gajzlerska E.聽 Czy wprowadzenie pojenia, 偶ywno艣ci uzupe艂niaj膮cej i dokarmiania wp艂ywa na czas karmienia piersi膮. Standardy Medyczne Pediatria 2016, (13):525-535.

呕ukowska-Rubik M, Osuch K. Mleko ludzkie jako lek w 偶ywieniu niemowl膮t o szczeg贸lnych potrzebach. W: Profilaktyka zaburze艅 zdrowia prokreacyjnego: niepomy艣lna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki 鈥 post臋powanie, rokowanie, mo偶liwo艣ci pomocy i wsparcia rodziny. Red. 艢lizie艅-Kuczapska E, Wieczorek W. Wydawnictwo SWPR, 呕ycie i p艂odno艣膰 2017,str. 109-126.

PROFILAKTYKA PR脫CHNICY

1. Olczak-Kowalczyk D., Jackowska T., Czerwionka-Szaflarska M., Ksi膮偶yk J. i wsp. Stanowisko polskich ekspert贸w dotycz膮ce zasad 偶ywienia dzieci i m艂odzie偶y w aspekcie zapobiegania chorobie pr贸chnicowej. Nowa Stomatologia 2/2015, s. 81-90.

2. B臋benek D., Nehring-Gugulska M., 呕ukowska-Rubik M. Stanowisko CNoL
w sprawie karmienia piersi膮 i mlekiem kobiecymw kontek艣cie profilaktyki pr贸chnicy wczesnodzieci臋cej. http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Prochnica.pdf (2017)

LEKI A KARMIENIE PIERSI膭

 1. American Academy of Pediatrics. The transfer of drugs and other chemicals into human milk . Committee on drugs. Pediatrics 2001; 108: 776-789
 2. Cochrane Database Syst Rev 2005; I: CD004351. Magee L, Sadeghi S. Prevention and treatment of postpartum hypertension
 3. Hale TW.: Medications in breastfeeding mothers of preterm infants. Pediatric Annals 2003; 32: 337-347
 4. Hale TW.: Maternal medications during breastfeeding. Clin Obstem Gynecol 2004; 47: 696-711
 5. Hale Th W.: Medications and mothers鈥 milk. 15th Edition. Hale Publishing 2012.
 6. Hale TW, Rowe HE. Medications and mothers鈥 milk. 16th Edition. Hale Publishing 2014
 7. Hale TW, Rowe HE. Medications and Mothers' Milk 2017. Springer Publisching Company. New York 2017
 1. Karaku艂a H i wsp.: Psychofarmakoterapia zaburze艅 psychotycznych w okresie ci膮偶y i laktacji. Psychiatr Pol 2005; XXXIX: 285-292
 2. Kr贸lak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Ka藕mierczak W: Farmakoterapia matki a karmienie naturalne. Standardy Medyczne 2006, 3, 179-185
 3. Nehring-Gugulska M., Kr贸lak-Olejnik B. Farmakoterapia w okresie laktacji. W: Karmienie piersi膮 鈥 podr臋cznik. KUKP 2006
 4. Szajer K i wsp.: Psychofarmakoterapia zaburze艅 afektywnych w okresie ci膮偶y i laktacji. Psychiatr Pol 2005; XXXIX: 509-517
 5. Szajer K i wsp.: Psychofarmakoterapia zaburze艅 l臋kowych, obsesyjno-kompulsywnych oraz snu w okresie ci膮偶y i laktacji. Psychiatr Pol 2005; XXXIX: 519-526
 6. Stosowanie lek贸w psychotropowych u kobiet w ci膮偶y i karmi膮cych piersi膮. Wytyczne post臋powania klinicznego The American College of Obstetricians and Gynecologists. Medycyna Prakt (Ginekologia i Po艂o偶nictwo) 2008, 5(57), 23-43
 7. Nehring-Gugulska M. Farmakokinetyka lek贸w w laktacji. W: Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. str. 111-114
 8. Kr贸lak-Olejnik B. Nehring-Gugulska M. Stosowanie lek贸w a karmienie piersi膮. W: Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. str. 275-281
 9. 呕ukowska-Rubik M. Karmienie piersi膮 a leki przeciwdepresyjne okiem pediatry i doradcy laktacyjnego. Medycyna Praktyczna Pediatria 2017; 5(113):68-72.
 10. Nehring Gugulska M. Jasi艅ska K, Nehring P. Gdy matka karmi膮ca wymaga leczenia. Medycyna Praktyczna Pediatria, 2 (116) marzec-kwiecie艅 2018: 75-96

PRAKTYKI SZPITALNE SPRZYJAJ膭CE LAKTACJI

 1. UNICEF, WHO. Protecting, Promoting and Supporting Breast-feeding: The special role of Maternity Services. A Joint WHO/UNICEF Statement. Geneva: WHO/UNICEF;1989.
 2. Deklaracja Innocenti - o ochronie, propagowaniu i wspieraniu karmienia piersi膮. Warszawa: Federacja Konsument贸w;1998.
 3. Mikiel 鈥 Kostyra K. Program promocji karmienia piersi膮 w Polsce. Warszawa: Polski Komitet UNICEF; 1992.
 4. WHO&Child Health and Development. Evidence for the ten steps to successful breastfeeding. Geneva:WHO/CHD;1998.
 5. WHO, UNICEF. The Global Criteria for BFHI. [In:] BFHI Section 1: Background and implementation. Baby-friendly Hospital Initiative: Revised, updated and expanded for integrated care. Geneva: WHO/UNICEF; 2009.
 6. Renfrew MJ, Lang S, Martin L, Woolridge MW. Feeding schedules in hospitals for newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000090.
 7. Renfrew MJ, Lang S, Woolridge MW. Early versus delayed initiation of breastfeeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000043.
 8. Bartington SE, Foster LJ, Dezateux C. Evaluation of the UNICEF UK Baby Friendly Initiative for the promotion of breastfeeding: findings from the Millenium Cohort Study. Arch Dis Child 2005;90:A73-A76.
 9. Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED, et al. PROBIT Study Group. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): A Randomized Trial in the Republic of Belarus. JAMA 2001;285(4):413-20.
 10. Sztyber B. Rzetelno艣膰 realizacji 鈥10 krok贸w do udanego karmienia piersi膮鈥 w Szpitalach Przyjaznych Dziecku a skuteczno艣膰 wspierania karmienia piersi膮. Materia艂y konferencyjne. Konferencja z okazji III Zjazdu Mi臋dzynarodowych Konsultant贸w Laktacyjnych. Sopot 1-2 grudnia 2006:11-14.
 11. 呕ukowska-Rubik M, Oslislo A, Nehring-Gugulska M, red. Jak wspiera膰 karmienie piersi膮 w plac贸wkach s艂u偶by zdrowia? Przewodnik dla wyk艂adowcy. Warszawa: KUKP; 2009.
 12. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia w sprawie standard贸w post臋powania oraz procedur medycznych przy udzielaniu 艣wiadcze艅 zdrowotnych z zakresu opieki oko艂oporodowej sprawowanej nad kobiet膮 w okresie fizjologicznej ci膮偶y, fizjologicznego porodu, po艂ogu oraz opieki nad noworodkiem z dn. 23 wrze艣nia 2010. Nowelizacja z dn. 20 wrze艣nia 2012 roku (Dz.U.12.1100 z dn. 4.10. 2012).
 13. 呕o艂nowska J. Standard opieki oko艂oporodowej w zakresie karmienia piersi膮. W: Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.
 14. 膯wiek D., Witkowiak., Branecka-Wo藕niak D., Berezowska E.: Pr贸ba oceny realizacji wybranych wytycznych WHO pt. 鈥濪ziesi臋膰 krok贸w do udanego karmienia piersi膮鈥 w wybranych szpitalach Szczecina. [W:] Wyzwania wsp贸艂czesnego po艂o偶nictwa. Materia艂y II mi臋dzynarodowej konferencji. Gda艅sk, 2007: 145 - 149
 15. Dmoch-Gajzlerska E., Krychowska A., Paszkiewicz J., Misi艅ska B., Uszy艅ska- Tuzinek B.: Wska藕nik ci臋膰 cesarskich w szpitalach wojew贸dztwa mazowieckiego a poziom referencyjny tych plac贸wek. Po艂o偶na. Nauka i praktyka. 2008/1: 16 鈥 17
 16. Hofvander Y.: Breastfeeding and the Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI): organization, response and outcome In Sweden and other countries. Acta Pediatrica, 2005: 94; 1012 - 1016
 17. Inicjatywa Szpital Przyjazny dziecku. Materia艂y do monitoringu i reoceny. WHO/Wellstart, wersja polska, kwiecie艅 1998
 18. Inicjatywa Szpital Przyjazny dziecku. Materia艂y do oceny, monitoringu i reoceny. WHO/Wellstart, wersja polska, stycze艅 2006
 19. Majcher B.: Realizacja czwartego kroku do udanego karmienia piersi膮 w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem mgr J. Pi膮tkowskiej w Zak艂adzie Dydaktyki Ginekologiczno 鈥 Po艂o偶niczej, WUM, WNoZ, Warszawa, 2009
 20. Opieka oko艂oporodowa w Polsce w 艣wietle akcji: Rodzi膰 po Ludzku 2006,Fundacja Rodzi膰 po Ludzku, Warszawa, 2007
 21. Sztyber B.: Raport z Monitoringu Szpitali Przyjaznych Dziecku, 2004-2009r.
 22. Tokat M., Okumus H., Dennis C.: Translation and psychometric assessment of the Breast 鈥 feeding Self 鈥 Efficacy Scale 鈥 Short Form among pregnant and postnatal women in Turkey. Midwifery. 2010/25: 101 - 108
 23. Urba艅ska A.: Przebieg karmienia piersi膮 w pierwszych dobach po porodzie fizjologicznym na podstawie bada艅 w艂asnych. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem J. Pi膮tkowskiej w Zak艂adzie Dydaktyki Ginekologiczno 鈥 Po艂o偶niczej, WUM, WNoZ, Warszawa, 2010
 24. Urma艅ska W.: Strategia inicjacji karmienia piersi膮-cztery poziomy wsparcia. [W:] Wspieranie matek karmi膮cych to 鈥瀊ieg po z艂oto鈥- ka偶dy wygrywa. Materia艂y konferencyjne naI zjazd CNoL, maj 2008: 3-5
 25. 呕o艂nowska J.: Po prostu 10 krok贸w鈥 . Po艂o偶na. Nauka i Praktyka. Wydanie specjalne. 2010: 12 - 17
 26. Bartington S., Griffiths L., Tate A., i wsp.: Are breastfeeding stress high among mothers delivering in Baby Friendly Hospital accredited maternity units in the UK? Int J Epidemiol, 2006: 1178 - 1186

WCZE艢NIACTWO A KARMIENIE PIERSI膭

1. Kr贸lak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M. Oslislo A. Standard post臋powania poporodowego sprzyjaj膮cy karmieniu naturalnemu noworodk贸w z ma艂膮 mas膮 cia艂a. Standardy Medyczne, 2012 (9)3: 405-411.

2. Kerstin H et al. Expansion of the Baby-Friendly Hospital Initiative Ten steps succsesful breastfeeding into neonatal Intensive Care Unit. J Hum Lact 2013 29:300.

3. Meier P. et al. Supporting Breastfeeding in the Neonatal Intensive Care Unit Rush Mother鈥檚 Milk Club as a Case Study of Evidence-Based CarePediatr Clin N Am 60 (2013) 209鈥226.

4. Landers S., Maksymalizacja korzy艣ciwynikaj膮cych z 偶ywienia wcze艣niak贸w pokarmem kobiecym,Medycyna praktyczna/pediatria 4/2006

5. 呕ywienie enteralne noworodk贸w urodzonych przedwcze艣nie. Komentarz komisji do spraw 偶ywienia ESPGHAN, Medycyna praktyczna/Pediatria 4/2010

6. Helwich E. i wsp. Wili艅ska M. (red). Program wczesnej stymulacji laktacji dla o艣rodk贸w neonatologicznych i po艂o偶niczych III poziomu referencyjnego, Standardy Med 2014 tom 11, nr 1, str 9-57

7. Oslislo A, Kr贸lak-Olejnik B. Wcze艣niactwo a karmienie piersi膮. W: Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.

WIEDZA I KSZTA艁CENIE W ZAKRESIE LAKTACJI

 1. Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International;1999.
 2. 呕ukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersi膮. Wskaz贸wki metodyczne dla wydzia艂贸w medycyny, piel臋gniarstwa i 偶ywienia. I wydanie polskie. T艂um. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, 艢lizie艅-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002.
 3. UNICEF/WHO. Baby-friendly hospital initiative: revised, updated and expanded for integrated care (2009). Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital. A 20-hour course for maternity staff. URL:http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241594981_eng.pdf
 4. 呕ukowska-Rubik M, Oslislo A, Nehring-Gugulska M, red. Jak wspiera膰 karmienie piersi膮 w plac贸wkach s艂u偶by zdrowia? Przewodnik dla wyk艂adowcy. Warszawa: KUKP; 2009.
 5. 呕o艂nowska J, Pietkiewicz A. Program kursu Karmienie piersi膮 standardem w opiece oko艂oporodowej. Warszawa:CNoL;2010.
 6. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska 鈥 Rubik M. Problemy w laktacji. Program kursu przeznaczony dla lekarzy, piel臋gniarek i po艂o偶nych. Warszawa: CNoL;2007.
 7. Sztyber B. Ocena realizacji standardu WHO/UNICEF przez Polskie po艂o偶ne w
  zakresie laktacji w Szpitalach Przyjaznych Dziecku. Rozprawa doktorska. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kwiecie艅 2012
 8. Nehring-Gugulska M. Ocena wiedzy na temat karmienia piersi膮 pracownik贸w ochrony zdrowia zajmuj膮cych si臋 poradnictwem laktacyjnym w Polsce. Rozprawa doktorska. 艢l膮ski Uniwersytet Medyczny. Zabrze. Czerwiec 2012.
 9. Schanler RJ, O`Connor KG, Lawrence RA. Pediatricians` practices and attitudes regarding breastfeeding promotion. Pediatrics 1999;103(3): e35.
 10. OlaOlorun FM, Lawoyin TO. Health workers` support for breastfeeding in Ibadan, Nigeria. J Hum Lact 2006;22(2):188-194.
 11. Taveras EM, Li R, Grummer-Strawn L et al. Opinions and practices of clinicians associated with continuation of exclusive breastfeeding. Pediatrics 2004;113(4):e283-90.
 12. Augustyniak K, Rudnicki J, Grochans E, Juraczak A. Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w Szkole Matek w okresie adaptacji poporodowej. Piel臋g Pol 2007 (2/3): 217-220.
 13. Grochans E, Jurczak A, Augustyniak K, Szych Z, Trypka I. Comparative analysis of informative suport in lactation in lying-in women hospitalized in rooming-in system. Adv Med Sci 2007;52 Suppl 1:68-72.
 14. Freed GL, Clark SJ, Sorenson J et al. National assessment of physicians` breastfeeding knowledge, attitudes, training, and experience. JAMA 1995;273 (6):472-476.
 15. Losch M, Dungy CI, Russell D, Dusdieker LB. Impact of attitudes on maternal decisions regarding infant feeding. J Pediatr 1995;126:507-514.
 16. Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM. Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self-efficacy theory. Birth 2002;29(4): 278-84.
 17. Grochans E, 膯wiek D, Jurczak A. Analiza czynnik贸w warunkuj膮cych edukacj臋 i wsparcie informacyjne po艂o偶nic na oddziale rooming-in. Fam Med Prim Care Rev 2006; 8(2):237-242.
 18. Wallace MW, Kosmala-Anderson J. Training needs survey of midwifes, health visitors and voluntary-sector breastfeeding support staff in England. Matern Child Nutr 2006;2(4):217-31.
 19. Wallace MW, Kosmala-Anderson J. A training needs survey of doctors` breastfeeding support skills in England. Matern Child Nutr 2006; 2(4):239-244.
 20. Renfrew MJ, McFadden A, Dykes F et al. Addressing the learning deficit in breastfeeding: strategies for change. Matern Child Nutr 2006;2(4):239-44.
 21. Spiby H, McCormic F, Wallece L. A systematic review of education and evidence-based practice interventions with health professionals and breast feeding counselors on duration of breastfeeding. Midwifery 2009; (25): 50-61.
 22. Armstrong HC. Breastfeeding promotion: training of mid-level and outreach health workers. Int J Gyn Obstet 1990;31Suppl 1: 91-103.
 23. Rea MF, Venancio SI. Assessment of the breastfeeding counselling course WHO/UNICEF. J Pediatr (Rio J) 1999;75(2):112-8.
 24. Asztabska K. Sprawozdanie z pracy Komisji edukacji i promocji zdrowia (maj). Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi膮. Warszawa 2010
 25. Taveras EM, Li R, Grummer-Strawn L et al. Mothers' and clinicians' perspectives on breastfeeding counseling during routine preventive visits. Pediatrics 2004;113(5):e405-11.
 26. Lazarro E. Anderson J. Auld G.: Medical Professionals鈥 attitudes towards breast-feeding. Journal of Human Lactation.1995/11/2: 97-101.
 27. McDonald S., Henderson J., Faulkner S., Evans S.,Hagan R.: Effect of an extender midwifery postna tal suport programme on the duration of brest feeding: A randomised controlled trial. Midwifery. 2010/26: 88 鈥 100
 28. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standard贸w kszta艂cenia piel臋gniarek i po艂o偶nych w szko艂ach wy偶szych i wy偶szych szko艂ach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 499)
 29. Nehring-Gugulska M., et al. Breastfeeding Knowledge among Polish Healthcare Practitioners Supporting Breastfeeding Mothers. Nurse Education in Practice (2015)
  http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2015.03.011
 30. 呕ukowska-Rubik M. Porada laktacyjna jako skuteczny 艣rodek w realizacji 艣wiatowych standard贸w karmienia piersi膮. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, WNoZ, WUM. Warszawa 2016.

PROBLEMY Z ILO艢CI膭 POKARMU

1. Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wy艂膮cznie piersi膮 鈥 diagnoza, post臋powanie, stymulacja laktacji. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M. Post臋py neonatologii. 2(20) 2014:43-55.

2.The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM clinical protocol #9: use of galactogogues in initiating or augmenting the rate of maternal milk secretion (First revision January 2011). Breastfeed Med. 2011;6:41-9. PMID: 21332371

4. Nehring-Gugulska, Kucia M. Wietrak E, Stymulacja laktacji z wykorzystaniem s艂odu j臋czmiennego a parametry wzrostowe dziecka w przypadku kryzysu laktacyjnego. Po艂o偶na, nauka i praktyka. PZWL 1(29) 2015:34-39.

7.Bingel AS, Farnsworth NR. Higer plants as potential sources of galactogogues. In: WagnerH, Hikino H, Farnsworth NR (eds) Economic and medicinal plant research. Vol.6 New York, Academic Press, 1994:1-54

8.Babczy艅ska-Grazke M. Zio艂a i ich zastosowanie w czasie laktacji. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Krak贸w: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str.297-302

9.Hausner H, Bredie WL, Molgaard C et al. Differential transfer of dietary flavour compounds into human breast milk. Physiol Behav. 2008;95:118-24. PMID: 18571209

10.Turkyilmaz C, Onal E, Hirfanoglu IM et al. The effect of galactagogue herbal tea on breast milk production and short-term catch-up of birth weight in the first week of life. J Altern Complement Med. 2011;17:139-42. PMID: 21261516

12.Rosti L, Nardini A, Bettinelli ME, Rosti D. Toxic effects of a herbal tea mixture in two newborns. Acta Paediatr. 1994;83:683. Letter. PMID: 7919774

13.Alexandrovich I, Rakovitskaya O, Kolmo E et al. The effect of fennel (Foeniculum vulgare) seed oil emulsion in infantile colic: a randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health Med. 2003;9:58-61. PMID: 12868253
14.Savino F, Cresi F, Castagno E, Silvestro L, Oggero R. A randomized double-blind placebo-controlled trial of a standardized extract of Matricariae recutita, Foeniculum vulgare and Melissa officinalis (ColiMil) in the treatment of breastfed colicky infants. Phytother Res. 2005;19:335-40. PMID: 16041731

Armstrong H.C.: Not enough milk and relactation. W: Armstrong H.C. (red.): Training guide in lactation management. IBFAN and UNICEF, New York, 1992: 95鈥102.

2.Blyth R., Creedy D.K., Dennis C.L. i wsp.: Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self鈥慹fficacy theory. Birth 2002; 29: 278鈥284.

3.Born L., Zinga D., SteinerM.: Problemy zwi膮zane z wyst臋powaniem zaburze艅 poporodowych. Psychiat. Dypl. 2004; 1: 27鈥36

4.BrownS.L., Pennello G., Berg W.A. i wsp.: Silicone gel breast implant rupture, extracapsular silicone, and health status in a population of women. J. Rheumatol. 2001; 28: 996鈥1003,

5.Chapman D.J., P茅rez鈥慐scamilla R.: Maternal perception of the onset of lactation is a valid, public health indicator of lactogenesis stage II. J. Nutr. 2000; 130: 2972鈥2980.

6.Ekstrom A., Widstrom A.M., Nissen E.: Duration of BF in Swedish primi颅parous and multiparous woman. J. Hum. Lact. 2003; 19: 172鈥181.

7.Hale_T.: Farmakoterapia a karmienie piersi膮: farmakokinetyka, czynniki ryzyka i_wp艂yw na wytwarzanie mleka. Pediat. Dypl. 2005; 9: 65鈥75.

9.Hasselmann M.H., Werneck G.L., Silva C.V.: Symptoms of postpartum depression and early interruption of exclusive breastfeeding in the first two months of life. Cad. Saude Publica 2008; 24 (Suppl. 2): S341鈥揝352.

10.Hilson J.A., Rasmussen K.M., KjolhedeC.L.: Excessive weight gain during pregnancy is associated with earlier termination of breast鈥慺eeding among white women. J. Nutr. 2006; 136: 140鈥146.

11.Huggins K., Petok E.S., MirelesO.: Markers of lactation insufficiency: a study of 34 mothers. W: Auerbach K.G. (red.): Current issues in clinical lactation, 2000. Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, 2000: 25鈥35.

12.Mensel R., Bundred N.: Kolorowy atlas chor贸b sutka. PZWL, Warszawa 1995.

13.Montgomery鈥慏ownsH.E., Clawgens_H.M., Santy_E.E.: Infant feeding methods and Materna Steep and daytime functioning. Pediatrics 2010; 126: e1562鈥揺1568.

14.Morton_J.A.: Pre鈥慻landular, glandular and post鈥慻landular causes for insufficient milk production. ABM News and Views 2003; 9: 13.

15.Neifert_M., DeMarzo_S., Seacat J. i_wsp.: The_influence of breast surgery, breast appearance, and pregnancy鈥慽nduced breast changes on lactation sufficiency as measured by infant weight gain. Birth 1990; 17: 31鈥38.

16.Neifert_M.R., Seacat_ J.M., Jobe_W.E.: Lactation failure due to insufficient glandular development of the_breast. Pediatrics 1985; 76: 823鈥828.

17.Normal growth, failure to thrive, and obesity in the_breastfed infant. W: Lawrence_R.A., Lawrence_R.M.: Breastfeeding. A_guide for the_medical profession. Elsevier Mosby, Philadelphia, Pennsylvania, 2005: 427鈥459.

18.Rasmussen_K.M., Hilson_J.A., Baker J.L. i_wsp.: Consequences of prepregnant obesity for breastfeeding and infant growth. ABM News and Views 2002; 8: 1, 4.

19.Rasmussen_K.M., Kjolhede_C.L.: Prepregnant overweight and obesity diminish the_prolactin response to suckling in the_first week postpartum. Pediatrics 2004; 113: e465鈥揺471.

20.Stern_J.M., Reichilin_S.: Prolactin circadian rhythm persists throughout lactation In women. Neuroendocrinology 1990; 51: 31鈥37.

21.Vanky_E., Isaksen_H., Moen_M.H., Carlsen_S.M.: Breastfeeding in polycystic ovary syndrome. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2008; 87: 531鈥535.

22.Walker_M.: Insufficient milk supply. W: Walker M. (red.): Core curriculum for lactation consultant practice. Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, 2002: 219鈥229.

23.Wan_E.W., Davey_K., Page鈥慡harp M. i_wsp.: Dose鈥慹ffect study of domperidone as a_galactagogue in preterm mothers with insufficient milk supply, and its transfer into milk. Br. J.Clin. Pharmacol. 2008; 66: 283鈥289.

24.Weight gain. W: Mohrbacher_N., Stock_J.: The_breastfeeding answer book. La Leche League International, Schaumburg, Illinois, 2003: 147鈥178.

25.Wo艣 H., Gaw臋da A.: Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu G贸rnego 艢l膮ska. Nowa Pediatria 2007; 3: 54鈥59.

26.Zargar_A.H., Salahuddin_M., Laway B.A. i_wsp.: Puerperal alactogenesis with normal prolactin dynamics: is prolactin resistance the_cause? Fertil. Steril. 2000; 74: 598鈥600.

27. Andrade RA. Breastfeeding pattern in the first month of life in women submitted to breast reduction and augmentation. J Pediatr (Rio J). 2010 May-Jun;86(3):239-44.

28. Thibaudeau S. The effects of breast reduction on successful breastfeeding: a systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010 Oct;63(10):1688-93.

29. 呕ukowska-Rubik M, Dmoch-Gajzlerska E.Czy wprowadzenie pojenia, 偶ywno艣ci uzupe艂niaj膮cej i dokarmiania wp艂ywa na czas karmienia piersi膮. Standardy Medyczne Pediatria 2016, (13):525-535.

30. Nehring-Gugulska, Kucia M. Wietrak E. Stimulation of lactation in case of insufficient milk supply according to the protocol of management with additional use of barley malt. Poster abstract. 12th International Breastfeeding and Lactation Symposium, 7 and 8 April 2017, Florence, Italy.

SK艁AD MLEKA KOBIECEGO

1. Piskorska-Jasiulewicz Magdalena Maria, Witkowska-Zimny Ma艂gorzata (2015) Mleko kobiece jako naturalny produkt leczniczy. Problemy piel臋gniarstwa. 23 (3): 417-422.

dost臋p bezp艂atny: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2015.0068

2. Witkowska-Zimny Ma艂gorzata, Kami艅ska-El-Hassan Ewa (2017) Cells of human breast milk, Cell Mol Biol Lett. (2017) 22:11 DOI 10.1186/s11658-017-0042-4

dost臋p bezp艂atny:_https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5508878/

3. Piskorska-Jasiulewicz Magdalena Maria, Witkowska-Zimny Ma艂gorzata (2017) Poza偶ywieniowe mo偶liwo艣ci wykorzystania mleka kobiecego. Post臋py Hig Med Dosw (Online).

4. Czosnykowska-艁ukacka M, Kr贸lak-Olejnik B, Orczyk-Pawi艂owicz M. Breast Milk Macronutrient Components in Prolonged Lactation. Nutrients 10(12):1893 December 2018


ODCI膭GANIE POKARMU, POST臉POWANIE Z MLEKIEM MATKI

 1. Mikiel-Kostyra K. Mleko matki dla chorego dziecka. Optima 2001.
 2. Oslislo A.. Odci膮ganie i przechowywanie pokarmu ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zasad obowi膮zuj膮cych w przypadku dziecka wymagaj膮cego intensywnej opieki medycznej w Szkolenie Mi臋dzynarodowych Konsultant贸w Laktacyjnych. Materia艂y edukacyjne dla uczestnika, KUKP, Warszawa, 2003.
 3. Fryhover S. A. Bisphenol A and Health Concerns: Well-Founded or Hype? 28.07.2010 http://www.medscape.com/viewarticle/725833
 4. Leranth C, Szigeti-Buck K, Maclusky NJ, Hajszan T, Bisphenol A prevents the synaptogenic response to testosterone in the brain of adult male rats., Endocrinology, 2008 Mar; Vol. 149 (3), 988-94
 5. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. Clinical Protocol Number 3: Hospital guidelines for the use of supplementary feedings in the healthy term breastfed neonate. Breastfeeding Medicine. September 2009, 4(3): 175-182. doi:10.1089/bfm.2009.9991.
 6. Lauwers J.: Ouick Reference for Lactation Professional. Jones and Bartlett Publishers, LLC 2009: 171-184
 7. Kamianowska M, Szczepa艅ski M, Bebko B. Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystania mleka matki dla jej dziecka. Standardy Med. Pediatria, numer specjalny 1, tom 8, 2011.
 8. Weso艂owska A, Bernatowicz-艁ojko U, Borszewska-Kornacka MK. Zasady post臋powania z mlekiem kobiecym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Standardy Med. Pediatria, numer specjalny 1, tom 8, 2011.
 9. Wili艅ska M, Kowal A, 艢wietli艅ski J, Kornacka MK. Optymalizacja post臋powania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystania mleka matki dla dziecka 鈥 aktualizacja zalece艅. Standardy Medyczne Pediatria 2012;2 (9):247-256
 10. Wili艅ska M, Kornacka Borszewska MK, Weso艂owska A. Bank mleka kobiecego w Polsce 鈥 pierwsze do艣wiadczenia. Standardy Medyczne Pediatria. 2013;(10):545-554
 11. Nehring-Gugulska M. Osuch. K. Odci膮ganie i przechowywanie mleka Kobiecego. Wyb贸r metody dokarmiania. W:Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Medycyna praktyczna 2012, str. 91 鈥 97.

12.Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego uzyskanego metod膮 odci膮gania r臋cznego lub z u偶yciem pompy mechanicznej, Kamianowska Monika, Szczepa艅ski Marek, Bebko Barbara Beata, Grabowska Marzena, Milewski Robert, Pediatria Polska 2009 84(1):39-45

13.Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego, uzyskanego w warunkach szpitalnych i domowych od matek noworodk贸w z ma艂膮 urodzeniow膮 mas膮 cia艂a, Kamianowska, Monika, Szczepa艅ski, Marek, Bebko, Barbara, Kamianowski, Grzegorz, Milewski, Robert, Przeglad Pediatryczny. 2008, Vol. 38 Issue 4, p291-297. 7p. 4 Charts, 1 Graph

 1. Helwich E. i wsp. Wili艅ska M. (red). Program Wczesnej Stymulacji Laktacji, Standardy Med 2014
 2. Bernatowicz-艁ojko U, Weso艂owska A. Zasady post臋powania z pokarmem kobiecym.
 3. http://bankmleka.pl/wp-content/uploads/2012/03/ZASADY-POSTEPOWANIA-Z-MLEKIEM-MATKI-DLA-JEJ-BIOLOGICZNEGO-DZIECKA-PRZEBYWAJACEGO-W-SZPITALU-Ula-Ola-28-12-13.pdf
 4. Zalecenia Ministra Zdrowia w zakresie post臋powania w oddzia艂ach szpitalnych, na kt贸rych przebywaj膮 dzieci karmione pokarmem odci膮ganym przez matk臋 i dostarczanym do szpitala

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=17630

 1. Becker GE, Cooney F, Smith HA. Methods of milk expression for lactating women. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD006170. doi:(12):CD006170.
 2. Meier P, Patel AL, Hoban R, Engstrom JL. Which Breast Pump for Which Mother: An Evidenced-Based Approach to Individualizing Breast Pump Technology. J Perinatol. 2016 Jul; 36(7): 493鈥499.
 3. Parker LA, Sullivan S, Krueger C, Mueller M. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants. Breastfeed Med. 2015
 4. Meier PP, Engstrom JL, Janes JE, Jegier BJ, Loera F. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012 Feb;32(2):103-10. doi: 10.1038/jp.2011.64. Epub 2011 Aug 4. Erratum in: J Perinatol. 2012 Feb;32(2):160.
 5. Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. Effects of pumping style on milk production in mothers of non-nursing preterm infants. J Hum Lact. 1999 Sep;15(3):209-16.

6.Becker GE, Smith HA, Cooney F. Methods of milk expression for lactating women. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 27;(2):CD006170. doi: 10.1002/14651858.CD006170.pub4.

11.Post ED, Stam G, Tromp E. Milk production after preterm, late preterm and term delivery; effects of different breast pump suction patterns. J Perinatol. 2016 Jan;36(1):47-51. doi: 10.1038/jp.2015.152. Epub 2015 Nov 5.

 1. Torowicz DL, Seelhorst A, Froh EB, Spatz DL. Human milk and breastfeeding outcomes in infants with congenital heart disease. Breastfeed Med. 2015 Jan-Feb;10(1):31-7.9. Morton J, Hall JY, Wong RJ, Thairu L, Benitz WE, Rhine WD. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009 Nov;29(11):757-64. doi:
 2. Morton J, Wong RJ, Hall JY, Pang WW, Lai CT, Lui J, Hartmann PE, Rhine WD. Combining hand techniques with electric pumping increases the caloric content of milk in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2012 Oct; 32(10):791-6.

14.Marmet C. Manual Expression of Breast Milk. The Marmet Technique. Franklin Park, Illinois: La leche League International, 1988. Publication No. 27

 1. Prime DK1, Garbin CP, Hartmann PE, Kent JC. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012 Dec;7(6):442-7. doi: 10.1089/bfm.2011.0139. Epub 2012 Oct 5.
 2. Neifert MR, Seacat JM. Contemporary breast-feeding management. Clin Perinatol. 1985 Jun;12(2):319-42
 3. Auerbach KG. Sequential and simultaneous breast pumping: a comparison. Int J Nurs Stud. 1990;27(3):257-65
 4. Groh-Wargo S, Toth A, Mahoney K, Simonian S, Wasser T, Rose S. The utility of a bilateral breast pumping system for mothers of premature infants. Neonatal Netw. 1995 Dec;14(8):31-6
 5. Osuch K. Karmienie dzieci odci膮ganym pokarmem. IX Zjazd CNoL 10-11 czerwca 2016. Materia艂y konferencyjne. .
 6. Ramsay DT, Mitoulas LR, Kent JC, Cregan MD, Doherty DA, Larsson M, Hartmann PE. Milk flow rates can be used to identify and investigate milk ejection in women expressing breast milk using an electric breast pump. Breastfeed Med. 2006 Spring;1(1):14-23.
 7. Weso艂owskaA., Bernatowicz鈥懪乷jkoU., Borszewska鈥慘ornackaM.K.: Zasady post臋powania z_mlekiem kobiecym na_oddziale intensywnej terapii noworodka. Standardy Med. Ped. 2011: 8 (numer specjalny): 3鈥7.


METODY PODAWANIA POKARMU DZIECIOM KARMIONYM PIERSI膭

 1. Oslislo A, Nehring-Gugulska M, M. 呕ukowska-Rubik: Metody dokarmiania dzieci karmionych piersi膮. Standardy medyczne/Pediatria 2010, 7, 329-337
 2. Nehring-Gugulska M. Osuch. K. Odci膮ganie i przechowywanie mleka kobiecego. Wyb贸r metody dokarmiania. W:Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Medycyna praktyczna 2012, str. 97 鈥 103.
 1. Cloherty M, Alexander J, Holloway i wsp. The cup-versus-bottle debate: a theme from an ethnographic study of the supplementation of breastfed infants in hospital in the United Kingdom. J Hum Lact. 2005 May; 21(2):151-62
 2. Howard CR, Howard FM, Lanphear B, Eberly S, deBlieck EA, Oakes D, Lawrence RA. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics. 2003 Mar;111(3):511-8.
 3. Ekstrom, Widstrom, Nissen: Duration of BF in Swedish primiparous and multiparous woman. J Hum Lact 2003; 19(2):172-178
 4. American Academy Of Pediatrics. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. The Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts, Controversies Regarding the Sleeping Environment, and New Variables to Consider in Reducing Risk Pediatrics 2005 116(5): 1245 鈥 55
 5. O`Connor. Pacifier Use May Not Adversely Affect Breast-Feeding Duration or Exclusivity. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163:378-382.
 6. Jenik AG, Vain NE, Gorestein AN, i wsp. Does the Recommendation to Use a Pacifier Influence the Prevalence of Breastfeeding? J Pediatr 2009;155:350-4
 7. Oslislo, A. Wcze艣niactwo a karmienie piersi膮. W; M. Nehring-Gugulska, M. 呕ukowska-Rubik (red). Problemy w laktacji. Sesja I (s.27-38). Warszawa KUKP 2007.
 8. Woolridge MW. The anatomy of_infant sucking. Midwifery, 1986:2 (4): 164 鈥 171
 9. Nowak AJ; Smith WL; Erenberg A. Imaging evaluation of artificial nipples during bottle feeding. Arch Pediatr Adolesc Med. 1994; 148(1):40-2 (ISSN: 1072-4710)
 10. Nowak AJ; Smith WL; ErenbergA. Imaging evaluation of breast-feeding and bottle-feeding systems. J Pediatr.1995; 126(6):S130-4
 11. Nyquist KH. Surface electromyography of facial muscles during natural and artificial feeding of infants: identification of differences between breast-, cup- and bottle-feeding. J Pediatr (Rio J).2006; 82(2):85-6
 12. Inoue N, Sakashita R, Kamegai T Reduction of masseter muscle activity in bottle-fed babies. Early Hum Dev 1995; 42:185-93.
 13. Gomes CF, Trezza EM, Murade EC, Padovani CR. Surface electromyography of facial muscles during natural and artificial feeding of infants. J Pediatr (Rio J) ; 82:103-9.
 14. Flint A, New K, Davies MW. Cup feeding versus other forms of supplemental enteral feeding for newborn infants unable to fully breastfeed. Cochrane Database of Systematic Reviews2007, Issue 2. Art. No.: CD005092. DOI:10.1002/14651858.CD005092.pub2.
 15. Collins CT, Ryan P, Crowther CA, McPhee AJ, Paterson S, Hiller JE. Effects of bottles, cups and dummies on breastfeeding in preterm infants: a randomized control trial. BMJ 2004; 329: 193-198.
 16. Abouelfettoh AM, Dowling DA, Dabash SA, Elguindy SR, Seoud IA. Cup versus bottle feeding for hospitalized late preterm infants in Egypt: A quasi-experimental study. Int Breastfeed J. 2008 Nov 21;3:27.
 17. 呕ukowska Rubik M, Dokarmianie dzieci karmionych piersi膮 鈥 kiedy, czym i jak? Standardy medyczne Nr 2, tom 10, 2013
 18. Winnicka E., Wyb贸r smoka do karmienia butelk膮 - sztuka czy nauka?, Standardy medyczne/Pediatria w 2012, T.9
 19. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee: ABM clinical protocol #3: hospital guidelines for the_use of supplementary feedings in the_healthy therm breastfed neonate, revised_2009. Breastfeed. Med. 2009; 4: 175鈥182.
 20. Leranth_C., Szigeti鈥態uck_K., Maclusky_N.J., Hajszan_T.: Bisphenol A_prevents the_synaptogenic response to testosterone in the_brain of adult male rats. Endocrinology 2008; 149: 988鈥994.
 21. Lois D.W.A.: Human milk in the_NICU: Policy into practise. Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, 2010.
 22. Standardy post臋powania oraz procedury 23 wrze艣nia 2010r. X.Rozp. UE nr_321/2011 z_dn. 1.04.2011 w_odniesieniu do_stosowania bis fenolu_w_butelkach z_tworzyw sztucznych do_karmienia niemowl膮t.


PRZECIWWSKAZANIA I KONTROWERSJE

 1. Kr贸lak-Olejnik B. Przeciwwskazania do karmienia piersi膮 ze strony matki.W: Nehring 鈥 Gugulska M., 呕ukowska-Rubik M. Pietkiewicz. A. Karmienie piersi膮 w teorii i praktyce. Medycyna praktyczna, Krak贸w, 2012
 2. Eidelman AL, Schanler RJ et al. AAP, Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012 Mar;129(3):e827-41. Epub 2012 Feb 27. Om贸wienie polskie
 3. Van den Berghe G, Walter JH. Inborn metabolic diseases. Diagnosis and treatment. 5th Edition J-M Saudubray, Springer Verlag Berlin Heilderberg 2012
 4. Buescher ES, Hatcher SE. Breastfeeding and diseases. A reference guide. First Edition. Hale Publishing 2008
 5. Coutsoudis A, Coovadia HM, Wilfert CM. HIV, infant feeding and more perils for poor people: new WHO guidelines encourage review of formula milk policies. Bulletin of the World Health Organization 2008;86:210鈥214.
 6. Lawrence RM, Lawrence RA. Breast milk and infection. Clin Perinatol 2004; 31: 501-528
 7. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. Sixth edition. Elsevier Mosby 2005, 563-616
 8. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. 2009. ABM clinical protocol #3: Hospital guidelines for the use of supplementary feedings in the healthy term breastfed neonate, Revised 2009, Breastfeeding Medicine,2009,4 (3): 175-182.
 9. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. 2009. ABM clinical protocol #22: Guidelines for management of jaundice in the breastfeeding infant equal to or greater than 35 weeks鈥 gestation. Breastfeeding Medicine,2010,5: 87-93.
 10. American College of Obstetricians and Gynecologists Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists ACOG Practice Bulletin, 2008; 92 Obstetrics & Gynecology, 2008; 111: 1001-1020. Om贸wienie polskie: Rzewuska M. Stosowanie lek贸w psychotropowych u kobiet w ci膮偶y i karmi膮cych piersi膮. Wytyczne post臋powania klinicznego The American College of Obstetricians and Gynecologists. Medycyna Prakt (Ginekologia i Po艂o偶nictwo) 2008, 5(57), 23-43.
 11. American College of Radiology (ACR). Manuel on Contrast Media v9. w: Quality and safety of the ACR 2013.http://www.acr.org/Quality-Safety/Resources/Contrast-Manual
 12. British Inherited Metabolic Disease Group. Guidance: Management of newborn babies with a family history of a fatty acid oxidation disorder (even if only suspected).2008. http://www.bimdg.org.uk/store/protocols/docs/FAOneonatev1-777152-14-02-2009.pdf
 13. Centers for Disease: Control and Prevention. Hepatitis B and C Infections, 2009. http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/hepatitis.htm (page last updated: October 20, 2009)
 14. Centers for Disease Control and Prevention. Diseases and conditions. http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/ (page last updated: June 6, 2013)
 15. Lawrence RA, Bradley JS. Advice regarding breastfeeding for mothers with possible H1N1 infection, AAP News E091012-1, 2009, http://aapnews.aappublications.org/content/early/2009/10/13/aapnews.20091012-1.full?sid=951ff681-6141-414c-8b9a-c194bd1ece67
 16. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 2011. Seventh edition. Elsevier Mosby.
 17. Lawrence RM, Circumstances when breastfeeding is contraindicated, Pediatric Clin. N. Am. 2013, 60, 295-318
 18. Nehring-Gugulska M. Karmienie piersi膮, a badania radiologiczne. Medycyna Praktyczna. Pediatria. 2013(6), 71-73, http://www.mp.pl/artykuly/92374
 19. Hale TW. Medications and mothers鈥 milk. 2012. Fifteenth edition. Hale Publishing. Om贸wienie polskie: Laktacyjny Leksykon Lek贸w. Centrum Nauki o Laktacji. http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=49&lang=pl
 20. World Health Organization, UNICEF. Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes w: BFHI, revised, updated and expanded for integrated care.2009,Sec1.The global criteria for the BFHI. (WHO/NMH/NHD/09.01 WHO/FCH/CAH/09.01)http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/WHO_NMH_NHD_09.01/en/
 21. World Health Organization. Guidelines on HIV and infant feeding 2010.Principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241599535/en/
 22. Bernatowicz-艁ojko U, Nehring-Gugulska M, Olejnik-Kr贸lak B. UZASADNIONE MEDYCZNIE PRZECIWWSKAZANIA DO KARMIENIA PIERSI膭/POKARMEM KOBIECYM ORAZ WSKAZANIA DO STOSOWANIA SUBSTYTUT脫W MLEKA KOBIECEGO, Za艂膮cznik 11 do Helwich E. i wsp. Wili艅ska M. (red). Standard Wczesnej Stymulacji Laktacji, Standardy Med 2014 tom 11, nr 1, str 9-57

呕YWIENIE MATKI KARMI膭CEJ, ALERGIA U NIEMOWL膭T

 1. Stanowisko Grupy Ekspert贸w w sprawie zalece艅 偶ywieniowych dla kobiet w okresie laktacji.
  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Joanna Rachtan-Janicka, Aleksandra Weso艂owska
  Piotr Socha, Miros艂aw Wielgo艣Monika 呕ukowska-Rubik, Beata Pawlus. Standardy Med Pediatr 2013 T.10 nr 3, s. 265 - 279.
 2. Karolina Jele艅, Frank Wiens, Dorota Paluszy艅ska, Barbara Kr贸lak-Olejnik.: Od偶ywianie w okresie ci膮偶y i laktacji a ryzyko wyst膮pienia choroby atopowej u dziecka. Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 4; s.587-590.
 3. Zalecenia Instytutu 呕ywno艣ci i 呕ywienia: Piramida Zdrowego 呕ywienia i Aktywno艣ci Fizycznej. Warszawa 2016
 4. Fiocchi A, Brozek J, Schunemann HJ, Bahna SL, von Berg A, Beyer K, et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow鈥檚 Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. World Allergy Organ J. 2010;3:57鈥61.聽
 5. Kramer_MS et al. Cochrane Database Syst Rev.2012;12;9:CD000133. doi: 10.1002/14651858.CD000133.pub3.2012
 6. Greer FR, Sicherer S.H., Burks A. W. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology (AAPCN; AAPSAI). Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008; 121: 183鈥191
 7. Fiocchi A, Bouygue GR, Albarini M, Restani P. Molecular diagnosis of cow鈥檚 milk allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011;11:216鈥21.

ZAPALENIE PIERSI

1. Amir LH, ABM. Clinical Protocol Number 4: Mastitis, Breastfeeding Medicine, Revised March 2014.

2.ALCA News. White spots (Corpora amylocea) 1992; 3: 8鈥9.

3.Amir L.: Breastfeeding and Staphylococcus aureus: three case reports. Breastfeed Rev. 2002; 10: 15鈥27.

4.Amir L.H., Garland S.M., Lumley J.A.: Case-control study of mastitis: nasal carriage of Staphylococcus aureus. BMC Fam. Pract. 2006; 7: 57.

5.Cantile H.B.: Treatment of acute puerperal mastitis and breast abscess. Can. Fam. Phys. 1988; 34: 2221鈥2226.

6.Conner A.: Elevated levels of sodium and chloride in milk from mastitis breast. Pediatrics 1979; 63: 910鈥912.

7.Dener C., Inan A.: Breast abscesses in lactating women. World J. Surg. 2003; 27: 130鈥133.

8.Devereux W.P.: Acute puerperal mastitis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1970; 108: 78鈥81.

9.Eryilmaz R., Sahin M.,Tekeliglu M.H. i wsp.: Management of lactational breast abscesses. Breast 2005; 14: 375鈥379.

10.Flores M., Filteau S.: Effect of lactation counselling on subclinical mastitis among Bangladeshi woman. Ann. Trop. Paediatr. 2002; 1: 85鈥88.

11.Foxman B., D'Arcy H., Gillespie B. i wsp.: Lactation mastitis: occurrence and medical management among 946 breastfeeding women in the United States. Am. J. Epidemiol. 2002; 155: 103鈥114.

12.Jonsson S., Pulkkinen M.O.: Mastitis today: incidence, prevention and treatment. Ann. Chir. Gynaecol. Suppl. 1994; 208: 84鈥87.

13.Kalstone C.: Methicillin-resistant staphylococcal mastitis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1989; 161: 120.

14.Kulakov A.A., Shkoda S.M., Astashov E.L. i wsp.: Lactation mastitis: problems and perspectives. Khirurgiia (Mosk.) 2004; 6: 36鈥38.

15.Lawrence R.A., Lawrence R.M.: Management of the mother-infant nursing couple. W: Lawrence R.A., Lawrence R.M. (red.): Breastfeeding: A guide for the medical profession. Elsevier Mosby, Philadelphia, 2005: 255鈥316.

16.Livingstone V., Stinger L.J.: The treatment of Staphylococcus aureus infected sore nipples: A randomized comparative study. J. Hum. Lact. 1999; 15: 241鈥246.

17.Marshall B.R., Hepper J.K., Zirbel C.C.: Sporadic puerperal mastitis: an infection that need not interrupt lactation. JAMA 1975; 233: 1377鈥1379.

18.Nehring-Gugulska M.: Zapalenie piersi w przebiegu laktacji. Standardy Medyczne 2005, 3: 4鈥11.

19.Neifert M.R.: Clinical aspects of lactation: promoting breastfeeding success. Clin. Perinatol. 1999; 26: 281鈥306.

20. Nussenblatt V., Kumwenda N., Lema V. i wsp.: Effect of antibiotic treatment of subclinical mastitis on human immunodeficiency virus type 1 RNA in human milk. J. Trop. Pediatr. 2006; 52: 311鈥315.

21.Peters J.: Mastitis puerperalis -- Ursachen und Therapie. Ein Beitrag zum Umdenken. Zentralbl. Gynakol. 2004; 126: 73鈥76.

22.Riordan I.M., Nichols F.H.: A descriptive study of lactation mastitis in long-term breastfeeding women. J. Hum. Lact. 1991; 6: 53鈥58.

23.Riordan J., Auerbach K.: Breast-related problems. W: Riordan J., Auerbach K. (red.): Breastfeeding and human lactation. Jones and Bartlet Publishers, Boston 1999: 383.

24.Rogmans G.: Mastitis puerperalis. Zentralbl. Gynakol. 2003; 125: 35鈥37.

25.Scott J.A., Robertson M., Fitzpatrick J. i wsp.: Occurrence of lactational mastitis and medical management: a prospective cohort study in Glasgow. Intern. Breastfeed. J. 2008, 3:

26.Smith A., Heads J.: Breast pathology. W: Walker M. (red.): Core curriculum for lactation consultant practice. Jones and Barlett Publishers, Sudbury 2002: 175-208

27.Stafford I., Hernanadez J., Laibl V. i wsp.: Community-aquaierd methicin-resistant staphylococcus aureus among patients with puerperal mastitis requiring hospitalization. Obstet. Gynecol. 2008; 112: 533鈥637.

28.Thomsen A.C.: Infectious mastitis and occurrence of antibody-coated bacteria in milk. Am. J. Obstet. Obstet. 1982; 144: 350鈥351.

29.Thomsen A.C., Espersen T., Maigaard S.: Course of treatment of milk stasis, noninfectious inflammation of the breast and infectious mastitis in nursing women. Am. J. Obstet. Gynecol. 1984; 149: 492鈥495.

30.Thomsen A.C., Hansen K., Moller B.: Leukocyte counts and microbiological cultivation in the diagnosis of puerperal mastitis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1983; 146: 938.

31.Ulitzsch D., Nyman M.K.G., Carlson R.A.: Breast abscess in lactating women: US-guided treatment. Radiology 2004; 232: 904鈥909.

32.Wambach K.A.: Lactation mastitis. J. Hum. Lact. 2003; 19: 24鈥34.

33.WHO: Mastitis: Causes and management. Departament of Child and Adolescent Health and Development. WHO, Geneva 2000.

34.Wilson-Clay B., Hoover K. (red.): The breastfeeding atlas. LactNews Press, Texas, USA 2010.

35. Scott JA, Robertson M, Fitzpatrick J et al (2008) Occurrence of lactational mastitis and medical management: a prospective cohort study in Glasgow. International Breastfeeding Journal 2008, 3:21

36. Nordeng H; Tufte E; Nylander G. Treatment of mastitis in general practice. Tidsskr Nor Laegeforen.2003; 123(21):3027-30

37. Nehring-Gugulska M, 呕ukowska-Rubik M. Protok贸艂 leczenia zapalenia piersi. Ginek po dyplomie. 2016, 18 (5):53-70.

KORZY艢CI DLA MATKI I DZIECKA

1. Akman I., Kuscu M.K., Yurdakul Z. i wsp.: Breastfeeding duration and postpartum psychological adjustment: role of maternal attachment styles. J. Paediatr. Child Health 2008; 44: 369鈥373.

2.Al Hamed J.H., Taha A.Z., Sabra A.A., Bella H.: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) among male primary school children in Dammam, Saudi Arabia: prevalence and associated factors. J. Egypt. Public Health Assoc. 2008; 83: 165鈥182.

3.Alati R., Van Dooren K., Najman J.M. i wsp.: Early weaning and alcohol disorders in offspring: biological effect, mediating factors or residual confounding? Addiction 2009; 104: 1324鈥1332.

4.Bachrach V.R., Schwarz E., Bachrach L.R.: Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory disease in infancy: a meta-analysis. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2003; 157: 237鈥243.

5.Ball T.M., Wright A.L.: Health care costs of formula-feeding in the first year of life. Pediatrics 1999; 103: 870鈥876.

6.Bartick M., Reinhold A.: The burden of suboptimal breastfeeding in the United States: a pediatric cost analysis. Pediatrics 2010; 125: e1048鈥揺1056.

7.Black R.E., Allen L.H., Bhutta Z.A. i wsp.: Maternal and child undernutrition:global and regional exposures and health censequences. Lancet 2008; 371: 243鈥260.

8.Britton J.R., Britton H.L., Gronwaldt V.: Breastfeeding, sensitivity, and attachment. Pediatrics 2006; 118: e1436鈥揺1443.

9.B眉chner F.L., Hoekstra J., van Rossum C.T.M.: Health gain and economic evaluation of breastfeeding policies: model simulation. RIVM, Bilthoven 2007 (oprac. w: Szamotulska K.: Karmienie piersi膮 lekarstwem na kryzys. Materia艂y na II Zjazd CNoL. Warszawa 2009 http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/zjazdy/IIzjazdkarma.pdf

10.Chandra R.K.: Five-year follow-up of high-risk infants with family history of allergy who were exclusively breast-fed or fed partial whey hydrolysate, soy, and conventional cow鈥檚 milk formulas. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1997; 24: 380鈥388.

11.Chivers P., Hands B., Parker H. i wsp.: Body mass index, adiposity rebound and early feeding in a longitudinal cohort (Raine Study). Int. J. Obes. (Lond.) 2010; 34: 1169鈥1176.

12.Coutsoudis A., Pillay K., Kuhn L. i wsp.: Method of feeding and transmission of HIV-1 from mothers to children by 15 months of age: prospective cohort study from Durban, South Africa. AIDS 2001; 15: 379鈥387.

13.Der G., Batty G.D., Deary I.J.: Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis. Br. Med. J. 2006; 333: 945.

14.Dewey K.G., Cohen R.J., Brown K.H., Rivera L.L.: Effects of exclusive breastfeeding for four versus six months on maternal nutritional status and infant motor development: results of two randomized trials in Honduras. J. Nutr. 2001; 131: 262鈥267.

15.Donnot J., Vauclair J., Br茅jard V.: Newborn right-holding is related to depressive symptoms in bottle-feeding mothers but not in breastfeeding mothers. Infant Behav. Dev. 2008; 31: 352鈥360.

16.Duijts L., Jaddoe V.W., Hofman A., Moll H.A.: Prolonged and exclusive breastfeeding reduces the risk of infectious diseases in infancy. Pediatrics 2010; 126: e18鈥揺25.

17.Edmond K.M., Zandoh C., Quigley M.A. i wsp.: Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics 2006; 117: e380鈥揺386.

18.ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C., Braegger C., Decsi T. i wsp.: Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2009; 49: 112鈥125.

19.Gartner L.M., Morton J., Lawrence R.A. i wsp.; American Academy of Pediatrics. Section on Breastfeeding: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115; 496鈥506 (opr. pol.: Med. Prakt. Pediat. 2005; 6: 31鈥39 oraz Med. Prakt. Ginek. Po艂o偶. 2006; 1: 21鈥28).

20.Gillman M.W., Rifas-Shiman S.L., Camargo C.A. Jr i wsp.: Risk of overweight among adolescents who were breastfed as infants. JAMA 2001; 285: 2461鈥2467.

21.Ip S., Chung M., Raman G. i wsp.: Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid. Rep. Technol. Assess. (Full Rep.) 2007; 153: 1鈥186.

22.Jones N.A.: The protective effects of breastfeeding for infants of depressed mothers. Breastfeeding Abstracts 2005; 24: 19鈥20 (t艂um. pol.: Ochronny wp艂yw karmienia piersi膮 u niemowl膮t matek z depresj膮. http://www.karmienie-piersia.win.pl/tlumaczenia/tekst/10).

23.K膮dziela-Olech H., Piotrowska-Jastrz臋bska J.: The duration of breastfeeding and attention deficit hyperactivity disorder. Rocz. Akad. Med. Bia艂ymst. 2005; 50: 302鈥306.

24.Kennedy K.I., Labbok, M.H., Van Look P.F.: Lactational amenorrhea method for family planning. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1996; 54: 55鈥57.

25.Kramer M.S., Chalmers B., Hodnett E. i wsp.: Breastfeeding and growth: biology or bias? Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2001; 15: A19鈥揂20.

26.Kramer M.S., Chalmers B., Hodnett E.D. i wsp.: Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. JAMA 2001; 285: 413鈥420.

Kramer M. S. , Fombonne E., Igumnov S. i_wsp.:Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT) Study Group. Effects of prolonged and exclusive breastfeeding on child behavior and maternal adjustment: evidence from a large, randomized trial. Pediatrics 2008;121:435-440.

Kramer MS, Aboud F, Mironova E.i wsp.: Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT) Study Group. Breastfeeding and child cognitive development: new evidence from a large randomized trial. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 578鈥584.

27.Kramer M.S., Kakuma R.: The optimal duration of exclusive breastfeeding: a systematic review. Adv. Exp. Med. Biol. 2004; 554: 63鈥77.

28.Laubereau B., Brockow I., Zirngibl A. i wsp.: Effect of breast-feeding on the development of atopic dermatitis during the first 3 years of life 鈥 results from the GINI-birth cohort study. J. Pediatr. 2004; 144: 602鈥607.

29.Lipworth L., Bailey L.R., Trichopoulos D.: History of breast-feeding in relation to breast cancer risk: a review of the epidemiologic literature. J. Natl. Cancer Inst. 2000; 92:302鈥312.

30.Lucas A., Morley R., Cole T.J. i wsp.: Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet 1992; 339: 261鈥264.

31.M暮rild S., Hansson S., Jodal U. i wsp.: Protective effect of breastfeeding against urinary tract infection. Acta Paediat. 2004; 93: 164鈥168.

32.Marques R.F., Lopez F.A., Braga J.A.: Growth of exclusively breastfed infants in the first 6 months of life. J. Pediatr. (Rio J.) 2004; 80: 99鈥105.

33.Kippley S.K.: Breastfeeding and Natural Child Spacing: How Ecological Breastfeeding Spaces Babies. Couple to Couple League International, Cincinnati 1999: 35-37.

34.Micha毛lsson K., Baron J.A., Farahmand B.Y., Ljunghall S.: Influence of parity and lactation on hip fracture risk. Am. J. Epidemiol. 2001; 153: 1166鈥1172.

35.Mortensen E.L., Michaelsen K.F., Sanders S.A., Reinisch J.M.: The association between duration of breastfeeding and adult intelligence. JAMA 2002; 287: 2365鈥2371.

36.Naylor A.J., Morrow A.L. (red.): Developmental readiness of normal full term infants to progress from exclusive breastfeeding to the introduction of complementary foods: Reviews of the relevant literature concerning infant immunologic, gastrointestinal, oral motor and maternal reproductive and lactational development. Linkages Project, Washington DC 2009.

37.Nehring-Gugulska M.: Karmienie a p艂odno艣膰. W: Nehring-Gugulska M., 呕ukowska-Rubik M. (red.): Karmienie piersi膮. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi膮, Warszawa 2006: 108鈥109.

38.Ness R.B., Grisso J.A., Cottreau C. i wsp.: Factors related to inflammation of the ovarian epithelium and risk of ovarian cancer. Epidemiology 2000; 11: 111鈥117.

39.Oddy W.H., Holt P.G., Sly P.D. i wsp.: Association between breast feeding and asthma in 6 year old children: findings of a prospective birth cohort study. Br. Med. J. 1999; 319: 815鈥819.

40.Owen C.G., Whincup P.H., Kaye S.J. i wsp.: Does initial breastfeeding lead to lower blood cholesterol in adult life? A quantitative review of the evidence. Am. J. Clin. Nutr. 2008; 88: 305鈥314.

41.Prema K., Naidu A.N., Neelakumari S., Ramalakshmi B.A.: Nutrition 鈥 fertility interaction in lactating women of low income groups. Br. J. Nutr. 1981; 45: 461鈥467.

42.Prime D.K., Geddes D.T., Hartmann P.E.: Oxytocin: milk ejection and maternal-infant well-being. W: Hale T.W., Hartmann P.E. (red.): Textbook of human lactation. Hale Publishing, Amarillo 2007: 141鈥155.

43.Raisler J., Alexander C., O鈥機ampo P.: Breast-feeding and infant illness: a dose-response relationship? Am. J. Public Health 1999; 89: 25鈥30.

44.Raith E, Frank P., Freundl G.: Naturalne metody planowania rodziny. Springer PWN, Warszawa 1997.

45.Evenhouse E., Reilly S.: Improved estimates of the benefits of breastfeeding Rusing sibling comparisons to reduce selection bias. Health Serv res 2005; 40:1781-802.

46.Sadauskaite-Kuehne V., Ludvigsson J., Padaiga Z. i wsp.: Longer breastfeeding is an independent protective factor against development of type 1 diabetes mellitus in childhood. Diabetes Metab. Res. Rev. 2004; 20: 150鈥157.

47.Scanlon K.S., Grummer-Strawn L., Shealy K.R. i wsp.: Breastfeeding trends and updated national health objectives for exclusive breastfeeding 鈥 United States, birth years 2000鈥2004. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2007; 56: 760鈥763.

48.Schwarz E.B., Ray R.M., Stuebe A.M. i wsp.: Duration of lactation and risk factors for maternal cardiovascular disease. Obstet. Gynecol. 2009; 113: 974鈥982.

49.Shu X.O., Clemens J., Zheng W. i wsp.: Infant breastfeeding and the risk of childhood lymphoma and leukaemia. Int. J. Epidemiol. 1995; 24: 27鈥32.

50.Simmer K.: An intervention promoting exclusive and prolonged breast feeding improved verbal intelligence scores in children at 6.5 years. Evid. Based Med. 2008; 13: 181.

51. Singhal A., Fewtrell M., Cole T.J., Lucas A.: Low nutrient intake and early growth for later insulin resistance in adolescent born preterm. Lancet 2003; 361: 1089鈥1097.

52. 艢lizie艅-Kuczapska E.: Powr贸t p艂odno艣ci po porodzie. W: Materia艂y na kurs dla konsultant贸w laktacyjnych. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi膮, Warszawa 2003.

53. Sloan S., Stewart M.C., Dunne L.: The effect of breastfeeding and stimulation in the home on cognitive development in one-year-old infants. Child Care in Practice 2010; 16: 101鈥110.

54.Smith J.P., Thompson J.F., Ellwood D.A.: Hospital system costs of artificial infant feeding: estimates for the Australian Capital Territory. Aust. N. Z. J. Public Health 2002; 26: 543鈥551.

55.Tanaka K., Kon N., Ohkawa N. i wsp.: Does breastfeeding in the neonatal period influence the cognitive function of very-low-birth-weight infants at 5 years of age? Brain Dev. 2009; 31: 288鈥293.

56.Troszy艅ski M. (red.): Naturalne planowanie rodziny. Podr臋cznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2006.

57.Tryggvad贸ttir L., Tulinius H., Eyfjord J.E., Sigurvinsson T.: Breastfeeding and reduced risk of breast cancer in an Icelandic cohort study. Am. J. Epidemiol. 2001; 154: 37鈥42.

58.Unkelbach C., Guastella A.J., Forgas J.P.: Oxytocin selectively facilitates recognition of positive sex and relationship words. Psychol. Sci. 2008; 19: 1092鈥1094.

59.Vennemann M.M., Bajanowski T., Brinkmann B. i wsp.: Does breastfeeding reduce the risk for sudden infant death syndrome? Pediatrics 2009; 123: e406鈥揺410.

60.von Kries R., Koletzko B., Sauerwald T. i wsp.: Breast feeding and obesity: cross sectional study. Br. Med. J. 1999; 319: 147鈥150.

61. Pokhrel S, Quigley MA, Fox-Rushby J, McCormick F, Williams A, Trueman P, Dodds R, Renfrew MJ. Potential economic impacts from improving breastfeeding rates in the UK. Arch Dis Child. 2015 Apr;100(4):334-40.

62. Cregan MD, Fan Y, Appelbee A, Brown ML, Klopcic B, Koppen J, Mitoulas LR, Piper KME, Chong YS and Hartmann PE. (2007). Identification of nestin-positive putative mammary stem cells in human breastmilk. Cell and Tissue Research. 329: 129-136, 2006

63. Hassiotou F. I wsp. Breastmilk stem cell transfer from mother to neonatal organs. Experimental Biology, April 2014.

64. Rath EM i wsp. . Structure and Potential Cellular Targets of HAMLET-like Anti-Cancer Compounds made from Milk Components. J Pharm Pharm Sci. 2015;18(4):773-824.

65.Yan et al. The association between breastfeeding and childhood obesity: meta-analysis
BMC Public Health 2014,14:1267

66. Savino F, Liguori SA, Fissore MF, Oggero R. Breast milk hormones and their protective effect on obesity. Int J Pediatr Endocrinol. 2009;2009:327505.

67. Paul IM. Bartok CJ i wsp. Opportunities for the Primary Prevention of Obesity during Infancy. Adv Pediatr. 2009; 56(1): 107鈥133.

66. Jedrychowski W., Perera F., Jankowski J. i wsp.: Effect of exclusive breastfeeding on the development of children's cognitive function in the Krakow prospective birth cohort study. Eur J Pediatr 2012; 171: 151-158.

67. Isaacs E., Fischl B., Quinn B., i wsp.: Impact of breast milk on intelligence quotient, brain size, and white matter development. Pediatric Re-search 2010; 67: 357-362.

68. Ip S, Chung M., Raman G., Trikalinos T., Lau J.: A summary of the Agency for Healthcare Research and Quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. Breastfeeding Medicine: The Official Journal Of The Academy Of Breastfeeding Medicine 2009; 4: S17-S30.

69. Schule P., Carlisle S.: What research does and doesn鈥檛 say about breastfeeding: a critical review. Early Child Development Care 2010; 180: 703鈥718.

70. Else-Quest N., Hyde J., Clark R.: Breastfeeding, bonding, and the mother-infant rela-tionship. Merrill-Palmer Quarterly 2003; 49: 495-521.

71. Schule P., Carlisle S.: What research does and doesn鈥檛 say about breastfeeding: a critical review. Early Child Development Care 2010; 180: 703鈥718.

72. Oddy W., Kendall G., Li J. i wsp.:. The long-term effects of breastfeeding on child and adolescent mental health: a pregnancy cohort study followed for 14 years. The Journal of Pediatrics 2010; 156: 568鈥574.

73. Strathearn L., Mamun A., Najman J., O鈥機allaghan, M.: Does breastfeeding protect against substantiated child abuse and neglect? A 15-year cohort study. Pediatrics 2009; 123:

HISTORIA I PROMOCJA KARMIENIA NATURALNEGO

1. Dorota Musia艂-Morsztyn, Gabriela Bogda艂, Barbara Krolak-Olejnik. Karmienie piersi膮 na przestrzeni dziej贸w. Cz臋艣膰 I 鈥 od staro偶ytno艣ci do wsp贸艂czesno艣ci. Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 59鈥64, http://www.pzp.am.wroc.pl/pdf/2014/164.pdf

2. Karolina Jele艅, Dorota Musia艂-Morsztyn, Gabriela Bogda艂, Barbara Kr贸lak-Olejnik

Karmienie piersi膮 na przestrzeni dziej贸w. Cz臋艣膰 II 鈥 aktualne inicjatywy i rekomendacje. Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 65-68, http://www.pzp.am.wroc.pl/pdf/2014/165.pdf

Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Grudzie艅 2018 > »
N P W C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

---Promuj膮 karmienie piersi膮

Kursy CNoL

FTK

Osob膮 prawn膮 prowadz膮c膮 plac贸wk臋 jest Fundacja Tw贸rczych Kobiet.


Stworzone dzi臋ki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.